การประชุมคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2566

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นายวินัย แป้นน้อย รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2566 ระดับจังหวัด ประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สพป.ลำพูน เขต 1