++ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หลักสูตร “ครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน”

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หลักสูตร “ครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน” คลิกดูรายละเอียด