ประชุมเตรียมการจัดสอบครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

เมื่อวันที่ 18  สิงหาคม พ.ศ. 2566  ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ. ศ. 2566  (19 – 20 สิงหาคม 2566) โดยมีนายวินัย แป้นน้อย รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 และคณะกรรมการฯ แต่ละฝ่ายเข้าร่วมประชุมฯ  ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน