ร่วมการประชุม ผอ.สพป. รองผอ.สพป. ทั่วประเทศ

ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยนายวินัย แป้นน้อย รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ดร.พิชัย บุญมาหนองคู รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 และดร.กฤติน พันธุ์เสนา รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ พร้อมร่วมงานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา ประจำปี 2566  ระหว่างวันที่ 18 – 20 กันยายน  พ.ศ. 2566  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุชพัทยา NICE  จ.ชลบุรี