ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พบปะลูกจ้าง สพป.ลำพูน เขต 1

ดร.สุธีรัตน์ อริเดช ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พบปะลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว สพป.ลำพูน เขต 1 นำโดยนายบุญทวี วังพฤกษ์ ประธานสมาคมลูกจ้าง สพป.ลำพูน เขต 1 นายไพร โพธิศาสตร์ ประธานสมาคมลูกจ้างประจำจังหวัดลำพูน นายธินกร เป็งวงค์ ประธานสมาคมลูกจ้างอำเภอเมือง และคณะ  โดยทางสมาคมลูกจ้างฯได้มอบช่อดอกไม้ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่ที่ สพป.ลำพูน เขต 1 ด้วย ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2566