“พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 28/2566

ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 น. สพป.ลำพูน เขต 1 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 28/2566 สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ พื้นที่เป็นพื้นฐานนวัตกรรมขับเคลื่อน เพื่อรับฟังการดำเนินงานนโยบายข้อมูลข่าวสารการจัดการศึกษา และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุม หลังจากนั้น ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ได้เป็นประธานในการประชุมฝ่ายบริหาร สพป.ลำพูน เขต 1 ประจำสัปดาห์ เพื่อแจ้งข้อราชการและร่วมปรึกษาภารกิจงานของแต่ละกลุ่ม กับผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานขับเคลื่อนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยมีดร.กฤติน พันธุ์เสนา รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 และดร.พิชัย บุญมาหนองคู รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน