พฤหัสเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. ดร.สุธีรัตน์ อริเดช ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 นายวินัย แป้นน้อย รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ดร.กฤติน พันธุ์เสนา รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 และดร.พิชัย บุญมาหนองคู รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ร่วมรับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าวสพฐ. ” ครั้งที่ 1 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เพื่อรับฟังการดำเนินงานนโยบายข้อมูลข่าวสารการจัดการศึกษา และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลังจากนั้น ดร.สุธีรัตน์ อริเดช ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ได้ดำเนินการประชุมฝ่ายบริหาร สพป.ลำพูน เขต 1 ประจำสัปดาห์ เพื่อแจ้งข้อราชการและร่วมปรึกษาภารกิจงานของแต่ละกลุ่ม กับผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน