พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 36 /2566

เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน  พ.ศ.  2566 เวลา 08.00 น. ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มอำนวยการ  และกลุ่ม  DLICT สพป.ลำพูน เขต 1  ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 36/2566 เพื่อรับนโยบายทางด้านการศึกษาจาก สพฐ.นำลงสู่การปฏิบัติใน สพป.ลำพูน เขต 1 ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ณ ห้องประชุมบุษราคัม  สพป.ลำพูน เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน