การแข่งขัน ตอบคำถามสารานุกรมไทยครั้งที่ 27 ปี 2566 รอบคัดเลือกระดับจังหวัด

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ร่วมกับสโมสรไลออนส์สากล ภาครวม 310 ประเทศไทย จัดการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยครั้งที่ 27 ปี 2566 รอบคัดเลือกระดับจังหวัด โดยได้รับเกียรติจาก นายโยธิน ประสงค์ความดี ปลัดจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฯ พร้อมมอบโล่เกียรติคุณให้กับหน่วยงาน และบุคคล ที่ให้การสนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินงานของสโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย จังหวัดลำพูนมีโรงเรียนจากทุกสังกัดส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประถมศึกษาตอนปลายจำนวน 36 โรงเรีย นและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 20 โรงเรียนณ ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 1