ประชุมคณะกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. ดร.สุธีรัตน์ อริเดช ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร และองค์กรคุณธรรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ครั้งที่ 1/2567 โดยมี ดร.พิชัย บุญมาหนองคู รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ดร.กฤติน พันธุ์เสนา รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหาร สพป.ลำพูน เขต 1 และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจามจุรี สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน