ตรวจสอบข้อมูล ITA (OIT)

ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 มอบหมายให้ ดร.กฤติน พันธุ์เสนา รอง.ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานการประชุมตรวจสอบข้อมูลการดำเนินงานตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพป.ลำพูน เขต 1 (ครั้งที่1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  21  มิถุนายน  2566