ให้สัมภาษณ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจ.ลำพูน(สวท.ลำพูน)

ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพุน เขต 1 ให้สัมภาษณ์ “โครงการธารน้ำใจสร้างบ้านใหม่ให้นักเรียน” สพป.ลำพูน เขต 1 กับ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ลำพูน (สวท.ลำพูน) FM 95 MHz. โดย เอี่ยว สุรชัย เงินคำคง นักสื่อสารมวลชน ชำนาญการ เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ รวมถึงความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ ณ ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึุกษาทางไกล สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566