ร่วมพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อปรับปรุงรั้วโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน

ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ร่วมพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อปรับปรุงรั้วโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 94 ปี โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566