ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เยี่ยมโรงเรียนในสังกัดฯ

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ดำเนินการตรวจเยี่ยมติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอป่าซางที่ 1 โดยได้ให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน พร้อมได้ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อมอบนโยบายทางด้านการจัดการศึกษาแก่ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา ในการนี้ ได้เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านกองงาม และโรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ตามลำดับ