ส่งมอบบ้านหลังที่ 5 โครงการ “ธารน้ำใจ สร้างบ้านใหม่ให้นักเรียน”

นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ รองผวจ.ลำพูน เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านหลังที่ 5 โครงการ “ธารน้ำใจ สร้างบ้านใหม่ให้นักเรียน” หลังที่ 5 ให้ ด.ญ.จิราภรณ์ เหนือคูเมือง นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านเหมืองลึก สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 โดยมีดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงานฯ ในการนี้ได้มีนักเรียน ผู้ปกครอง ตัวแทนคณะครูโรงเรียนบ้านเหมืองลึก นายอำเภอแม่ทา  หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีฯ ณ บ้านทุ่งทองกวาว อ.แม่ทา จ.ลำพูน ณ บ้านทุ่งทองกวาว อ.แม่ทา จ.ลำพูน