ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอชื่อเป็น อ.ก.ค.ศ.

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ดร.สุธีรัตน์ อริเดช ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอชื่อเป็นอนุกรรมการผู้บริหารสถานศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 พ.ศ. 2565 ที่ว่างก่อนครบวาระ ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน