ร่วมประชุมกับคณะท้องถิ่นจังหวัดลำพูน และเทศบาลตำบลเหมืองจี้

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ดร.สุธีรัตน์ อริเดช ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วย นายวินัย แป้นน้อย รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 และคณะฯ  ร่วมประชุมกับคณะท้องถิ่นจังหวัดลำพูน และบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลเหมืองจี้  ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลตำบลเหมืองจี้ อ.เมือง จ.ลำพูน