ประชุมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผล

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 10.30 น. ดร.สุธีรัตน์ อริเดช ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษาระยะเวลา 1 ปี (6 เดือนแรก) ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 โดยมี ดร.พิชัย บุญมาหนองคู รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ดร.กฤติน พันธุ์เสนา รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย คณะศึกษานิเทศก์ และประธาน และเลขานุการของแต่ละตัวชี้วัดฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจามจุรี สพป.ลำพูน เขต1 อ.เมือง จ.ลำพูน