พุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 32/2566

เมื่อวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 น. ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 มอบหมายให้ ดร.กฤติน พันธุ์เสนา รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.ลำพูน เขต 1 และกลุ่มตรวจสอบภายในฯ ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 32/2566 เพื่อรับนโยบายทางด้านการศึกษา เพื่อนำลงสู่การปฏิบัติในสพป.ลำพูน เขต 1 ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน