ร่วมพิธีวันปิยมหาราช 2566

ดร.สุธีรัตน์ อริเดช ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 มอบหมายให้ดร.พิชัย บุญมาหนองคู รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 และกลุ่มนิเทศติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ลำพูน เขต 1 เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน (หลังเก่า) อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2566