สพป.ลำพูน เขต 1 รับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 4/2566

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 น. ดร.สุธีรัตน์ อริเดช ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 มอบหมายให้ นางนงคราญ ปัญญาสีห์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายเดชอนัน คุนุ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี บุคลากรกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และบุคลากรกลุ่มกฎหมายและคดี รับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 4/2566 เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาและการดำเนินการ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ลำพูน เขต 1