สพป.ลำพูน เขต 1 ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2566

วันที่ 23 กันยายน 2566 สพป.ลำพูน เขต 1 ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2566 โดย ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจหลักเกณฑ์การให้คะแนนการสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2566 ให้กับคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพื่อให้การดำเนินการสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และมีคุณภาพ พร้อมทั้งชี้แจงทำความเข้าใจและให้กำลังใจแก่ผู้เข้าสอบ ซึ่งมีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการสัมภาษณ์จำนวน 21 คน ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ลำพูน เขต 1