ช่วยเหลือนักเรียนประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 พร้อมด้วย นายวินัย แป้นน้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเมือง ที่ 3 ได้ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อมอบเงินช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 5,000 บาท จากกองทุนช่วยเหลือนักเรียนในสังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 และของใช้ เครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับเด็กชายวชิรวิทย์ อรุณศิริ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนวัดกู่เส้า ที่ประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 ระหว่างเดินทางกลับบ้าน หลังเลิกเรียน รวมถึงได้พูดคุยให้กำลังใจผู้ปกครอง โดยมอบหมายให้ทางโรงเรียนวัดกู่เส้าได้ติดตาม ดูอาการ และรายงานให้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ทราบ ต่อไป