ลงพื้นที่เยี่ยมลงพื้นที่เยี่ยมน.ร.ประสบอุบัติเหตุจากการแข่งฟุตบอล

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต1 มอบหมายให้ นายวินัย แป้นน้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต1 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลำพูน เขต 1 ลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนโรงเรียนบ้านทาป่าสัก ที่ประสบอุบัติเหตุจากการแข่งขันฟุตบอล  ณ บ้านทาป่าสัก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ทั้งนี้ได้มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 5,000 บาท จากกองทุนช่วยเหลือนักเรียนในสังกัด สพป.ลำพูน เขต1 และอาหาร เครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้น และให้กำลังใจนักเรียน รวมถึง ได้ร่วมประชุมกับผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านทาป่าสัก เพื่อกำชับการรายงานเหตุในระบบ MOE Safety center และวางแผน กำกับ ติดตาม ดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป