สรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่

ดร.กฤติน พันธุ์เสนา รองผอ.สพป.ลำพูนเขต 1 และดร.พิชัย บุญมาหนองคู รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมกับทีมบริหาร สพป.ลำพูน เขต 1 ร่วมรับฟังรายงานผลการสรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่ ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน