รับฟังความคิดเห็นร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2567 ดร.สุธีรัตน์ อริเดช ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 มอบหมายให้นางนงคราญ ปัญญาสีห์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ลำพูน เขต 1 เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงเเรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่