ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา

เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. นายวินัย แป้นน้อย รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 รก.ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษแก่นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จำนวน 6 ราย ที่มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา สพป.ลำพูน เขต 1 ระยะเวลา 8 วัน ระหว่างวันที่ 25 – 26,29 – 31 มกราคม 2567 และ 1-2,5 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมทานตะวัน สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน