ชุมนุมรอบกองไฟลำพูนพัฒนา

เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 19.00 น. นายวินัย แป้นน้อย รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 รก.ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในพิธีกิจกรรมรอบกองไฟ การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนลำพูนพัฒนา ร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลเหมืองจี้ จำนวน 6 โรงเรียน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนลำพูนพัฒนา ต.เหมืองจี้ อ.เมือง จ.ลำพูน