++ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการเลขคณิตคิดเร็วด้วยเวทคณิต (V-Maths)

ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการเลขคณิตคิดเร็วด้วยเวทคณิต (V-Maths)