ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566

ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 และดร.กฤติน พันธุ์เสนา รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมทั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ลำพูน เขต 1 ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566 ณ วัดรมณียาราม ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน  กล่าวคือ การถวายเทียนพรรษาเป็นประเพณีหนึ่งของชาวล้านนาที่นิยมทำกัน นอกจากหวังให้เกิดบุญเกิดกุศลแล้ว ถ้าทำเทียนใหญ่ย่อมก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ