แสงน้ำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ดร.กฤติน พันธ์เสนา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยนางสาวจอมญาดา โชคธาดานันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการเป็นผู้แทนหน่วยงาน เข้าร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี และนิทรรศการความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง โครงการแสงน้ำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดลำพูน โดยจังหวัดลำพูน ร่วมกับศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงสาธารณสุข มีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการฯ และมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลำพูน ประชาชนทั่วไป เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงพยาบาลลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน