“สพฐ. ขอมาเล่า” ช่วง เรื่องเล่า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. ดร.สุธีรัตน์ อริเดช ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยดร.กฤติน พันธุ์เสนา รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 นางสาวจอมญาดา โชคธาดานันท์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.ลำพูน เขต 1 และเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ สพป.ลำพูน เขต 1  พร้อมด้วยนายกนกบุญ  กระแสร์  ผอ.กลุ่ม DLICT ร่วมรับชมรายการ “สพฐ. ขอมาเล่า” ในช่วง “เรื่องเล่า ข่าว สพฐ.” ดำเนินรายการโดยนางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ.  ณ  ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน