ประชุมการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 ดร.พิชัย บุญมาหนองคู รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2565  ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน