ลงเสาเอกบ้านหลังที่ 5 โครงการธารน้ำใจ สร้างบ้านใหม่ให้นักเรียน

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 นายวินัย แป้นน้อย รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ดร.กฤติน พันธุ์เสนา รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ดร.พิชัย บุญมาหนองคู รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม, ประธานเครือข่ายพัฒนาคุุณภาพการศึกษา 9 เครือข่าย ,ผู้อำนวยการโรงเรียนในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ทาที่ 2 ,ผู้นำชุมชน พร้อมคณะครูโรงเรียนบ้านเหมืองลึก เข้าร่วมพิธีลงเสาเอก เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย ในการก่อสร้างบ้านนักเรียนหลังที่ 5 ของ ด.ญ. จิราภรณ์ เหนือคูเมือง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเหมืองลึก อ.แม่ทา จ.ลำพูน ตามโครงการ”ธารน้ำใจ สร้างบ้านใหม่ให้นักเรียน” สพป.ลำพูน เขต 1 ณ บ้านทุ่งทองกวาว หมู่ 6 ต.ทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา จ.ลำพูน