โรงเรียนบ้านหนองเงือกรับโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติตามมาตราการองค์กรดีเด่น ด้านความปลอดภัยทางถนน

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม  พ.ศ.  2566  ดร.ณัฐกุล  รุณผาบ  ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  แสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านหนองเงือก อำเภอป่าซาง จังหวัดพูน สังกัด สพป.ลำพูน  เขต 1  ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติตามมาตรการองค์กรดีเด่น ด้านความปลอดภัยทางถนน  พ.ศ.  2566   จากนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน   ณ ห้องประชุมจามเทวี  ชั้น  4  ศาลากลางจังหวัดลำพูน อ.เมือง  จ.ลำพูน