ฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงจังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 มอบหมายให้นางสาวจอมญาดา โชคธาดานันท์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.ลำพูน เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2566  ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน