ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวินัย แป้นน้อย รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 รก.ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนมกราคม 2567 (ครั้งที่ 1/2567) โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ในการนี้ได้มี นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล นายโยธิน ประสงค์ความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายสมาน กองแก้ว ปลัดจังหวัดลำพูน นายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และแผนการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาลและแผนการพัฒนาจังหวัด ในด้านต่างๆ