รับตราพระราชทานฯ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานพิธีรับตราพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย และประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีโรงเรียนในสังกัดฯ ที่ผ่านการประเมินเข้ารับตราพระราชทานฯ จำนวน 45 โรงเรียน แบ่งเป็นระดับปฐมวัย 25 โรงเรียน และระดับประถมศึกษา 20 โรงเรียน ณ ห้องประชุมจามจุรี สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน