รับรายงานตัว ผอ.โรงเรียนบรรจุใหม่

ดร.สุธีรัตน์ อริเดช ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พบปะและรับรายงานตัวผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 โดยมีนายวินัย แป้นน้อย รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เข้าร่วมรับรายงานตัวฯ ด้วย ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566