คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. ดร.สุธีรัตน์ อริเดช ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 มอบหมายให้นางนิตยา ปารมี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ลำพูน เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดลำพูน ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีนางรุ่งทิพย์ ทาวดี ศึกษาธิการจังหวัดลำพูนเป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน