ชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 จังหวัดลำพูน

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2566 จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2566 ณ ค่ายชุมนุมลูกเสือโรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงพระราชทานหลักสูตรลูกเสือจิตอาสาและพระราชทานตราสัญญาลักษณ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะทางวิชาการลูกเสือให้กับลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน อีกทั้ง เสริมสร้างความรักความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีต่อกัน มีผู้ร่วมงานชุมนุม จำนวนกว่า 800 คน ประกอบด้วย ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือเนตรนารีจากสถานศึกษา ในจังหวัดลำพูนบุคลากรทางการลูกเสือ และผู้สังเกตการณ์ ทั้งนี้ นายวินัย แป้นน้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1กล่าวรายงาน การดำเนินงานโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน มีกิจกรรมร่วมกัน แลกเปลี่ยนความรู้และนำความรู้ที่ได้รับไปขับเคลื่อนการดำเนินงานในสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์ต่อไป