ทำบุญขึ้นบ้านใหม่หลังที่ 4

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม  2566 ท่านอาจารย์ประสิทธิ์ มณีวรรณ์ นักเรียน ผู้ปกครอง ตัวแทนคณะครูโรงเรียนบ้านหนองเกิด และประชาชนในพื้นที่โดย เข้าร่วมทำบุญขึ้นบ้านใหม่ “โครงการธารน้ำใจสร้างบ้านใหม่ให้นักเรียน หลังที่ 4” บ้านนายบัณทัต ชัยวงค์ นักเรียนชั้น ม. 3 โรงเรียนบ้านหนองเกิด สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 ณ บ้านเลขที่ 29 หมู่ 1 ตำบล ท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยพิธีเรียบง่าย ตามขนบธรรมเนียมประเพณีแบบล้านนา ลำพูน