ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล 5 จังหวัดลำพูน

ดร.สุธีรัตน์ อริเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 มอบหมายให้นายวีรชน จิรัชยากร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองช้างคืน และบุคลากรในสังกัดฯ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการผู้ว่าฯ พาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล 5 จังหวัดลำพูน ในวันที่ 29 ตุลาคม 2566 (วันพระ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11) เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดประตูป่า ตำบลประตูป่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาในพระพุทธศาสนา และร่วมกิจกรรมเมืองศูนย์รวมอารยธรรมทางพุทธศาสนาแห่งอาณาจักรล้านนา และการนำหลักธรรมไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตจริง