พฤหัสเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 5/2566

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. ดร.กฤติน พันธุ์เสนา รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยนางสาวจอมญาดา โชคธาดานันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ บุคลากรกลุ่มอำนวยการ และกลุ่ม DLICT สพป.ลำพูน เขต 1 ร่วมรับชมรายการพฤหัสเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 5/2566 ช่วง “เรื่องเล่าข่าว สพฐ.” เพื่อรับนโยบายขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติและวางแผนในการดำเนินงานทางด้านการศึกษาของสพป.ลำพูน เขต 1 ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน