กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารี เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาดอยขุนตาล

เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 19.00 น. นายวินัย แป้นน้อย รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 รก.ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาดอยขุนตาล ระหว่างวันที่  30 – 31  มกราคม  พ.ศ.  2567  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านหล่ายทา อ.แม่ทา จ.ลำพูน