รายงานตัวครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

เมื่อวันที่  31  สิงหาคม  พ.ศ.  2566  ดร.ณัฐกุล รุณผาบ  ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  เป็นประธานในการรับรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษสังกัด  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปี พ.ศ.  2566  โดยมีนายวินัย แป้นน้อย  รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฯ  ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน  สพป.ลำพูน  เขต 1  อ.เมือง จ.ลำพูน