การประชุมผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา 3/2566

ดร.สุธีรัตน์ อริเดช ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2566 เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ให้มีคุณภาพ พร้อมทั้งเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ณ ห้องประชุมจามจุรี สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566