ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบมรมเชิงปฏิบัติการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีดร.พิชัย บุญมาหนองคู รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 กล่าวรายงานฯ และดร.กฤติน พันธุ์เสนา รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมกิ่งไผ่ ร้านสวนไผ่นายยิ้ม อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566