ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมครอบครัวคุณธรรม หัวข้อ “เรื่องดีๆ ที่บ้านฉัน” ปีที่ 3