ประชุมคณะกรรมการจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 10/2566

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน ดร.สุธีรัตน์ อริเดช ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนตุลาคม 2566 (ครั้งที่ 10/2566) โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฯ ในการนี้ได้มีนายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และแผนการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาล และแผนการพัฒนาจังหวัดในด้านต่างๆ